ติดต่อโฆษณา

เงื่อนไขการลงโฆษณา
– ป้ายโฆษณาต้องไม่โป๊ออกแนว R18+
– อัตราคาโฆษณาจะเพิ่มขึ้นตาม UIP ที่เพิ่มขึ้น
– การเปลี่ยนแปลงค่าโฆษณาเมื่อติดไปแล้ว เราจะไม่เก็บเพิ่มนอกจากจะมีการชำระหลังจากเปลี่ยนแปลง
– ชำระเงินก่อนทุกครั้งก่อนติดป้าย
– ป้ายโฆษณาทำมาเองทางเราไม่ทำให้

สถิติเว็บไซต์
www.stats.in.th/?cmd=stats&sid=57656
www.thstats.com/stats/?sid=3251

ช่องทางการติดต่อ
Email : dooanimez@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/Dooanimez
Inbox Facebook : คลิก